Stanislava Konvalinková: Masky, keramická plastika

Masky 1
Masky 2
Masky 3
Masky 4
Masky 5
Masky 6
Masky 7
Masky 8
Masky 9
Masky 10
Masky 11
Masky 12
Masky 13
Masky 14
Masky 15
Masky 16
Masky 17
Masky 18
Masky 19
Masky 20
Masky 21
Masky 22
Masky 23
Masky 24