Stanislava Konvalinková: Hlavy, keramická plastika

Hlavy 1
Hlavy 2
Hlavy 3
Hlavy 4
Hlavy 5
Hlavy 6
Hlavy 7
Hlavy 8
Hlavy 9
Hlavy 10
Hlavy 11
Hlavy 12
Hlavy 13
Hlavy 14
Hlavy 15
Hlavy 16
Hlavy 17
Hlavy 18
Hlavy 19
Hlavy 20
Hlavy 21
Hlavy 22
Hlavy 23
Hlavy 24
Hlavy 25
Hlavy 26
Hlavy 27
Hlavy 28
Hlavy 29